Nieuws

Zwembad Seizoen! 17 September 2017
Foto zwembad Vanaf maandag 2 oktober 20:00 uur zijn we weer in het zwemkasteel op Nienoord te vinden met onze wekelijkse zwembad trainingen.
We trainen in de wintermaanden (oktober t/m april) in het zwembad om aan onze conditie te werken en om de duik- en snorkeltechnieken te oefenen. Ook opleidingen zijn deze maanden in het zwembad, zodat de zomermaanden gebruikt kunnen worden om de opleiding in het buitenwater af te ronden.

Als je het leuk vind om een keer te komen kijken of mee te doen, dat kan! Laat even een berichtje achter via de contact pagina op deze site zodat we op de hoogte zijn van je komst.

 

Verzekeringen 08 mei 2014
Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de NOB is dat je met je lidmaatschap tevens profiteert van een goede aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Hieronder vind je meer informatie hierover. Houdt er wel rekening mee dat deze verzekeringen aanvullend zijn, dat wil zeggen dat een eigen verzekering nog steeds aan de orde is!

Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor personenschade en zaakschade. Het eigen risico bedraagt € 45,- en de maximale uitkering per gebeurtenis is € 1.250.000,-, met een maximum per jaar van € 2.500.000,-.
De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor NOB-leden en voor introducés en is van kracht tijdens alle sportduikactiviteiten. Het is een zogenaamde secundaire verzekering. Dit betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de betrokkene zelf.
De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota.
Bekijk hier de polisvoorwaarden.


Ongevallenverzekering
De uitkering bij overlijden t.g.v. een ongeval is € 15.000; bij blijvende invaliditeit is de maximale uitkering € 60.000.
De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle sportduikactiviteiten, alsmede het langs de normale, rechtstreekse weg komen naar en gaan van de duikplaats. Ook is de verzekering van kracht tijdens het verrichten van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de bond en de aangesloten verenigingen.
De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota.
De ongevallenverzekering dekt geen ziekte- en/of behandelingskosten, met uitzondering van de behandelingskosten van een decompressieongeval (kostprijs).
Bekijk hier de polisvoorwaarden.